നാലു കോടിയോളം വരുന്ന ഗ്രാമീണര്‍ക്ക് സൗജന്യ വൈദ്യുത കണക്ഷന്‍ പദ്ധതിി സൗഭാഗ്യയുമായി മോഡി സര്‍ക്കാര്‍. 2018 ഓം പദ്ധതി പൂര്‍ത്തികരിക്കുമെന്നും ...More news »

Arabia365


More more »  

Gulf newsMore news »

NRI news

Arabia365

More news »

NBD Bank UAE

 

Advertisement

News videos

Crime


More news »  

Advertisement

adv_shifaArticle/Features

Advertisement

State bank of india